એનિમા લેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એનિમા લેવી

  • 1

    ઝાડો કરાવવા માટે તેના સાધન દ્ધારા પિચકારી આપવી તે.