એનું બારણું કાળું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એનું બારણું કાળું કરવું

  • 1

    એના ઘરમાં જવું (ગુસ્સામાં ને નકાર બતાવવા.).