એમનું એમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એમનું એમ

  • 1

    જેમ હોય તેમ; વગર ફેરફારથી.