એમાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એમાં

સર્વનામ​

  • 1

    'એ'નું સાતમી વિ૰નું રૂપ.