એરંડિયું આપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એરંડિયું આપવું

  • 1

    રેચ આપવો; ધમકી કે બીક બતાવવી.