એરું ઝાંઝરું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એરું ઝાંઝરું

નપુંસક લિંગ

  • 1

    સાપ વગેરે ઝેરી જાનવર.

એરું ઝાંઝર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એરું ઝાંઝર

નપુંસક લિંગ

  • 1

    સાપ વગેરે ઝેરી જાનવર.