ગુજરાતી

માં એરું ઝાંઝરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: એરું ઝાંઝર1એરું ઝાંઝરું2

એરું ઝાંઝર1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    સાપ વગેરે ઝેરી જાનવર.

ગુજરાતી

માં એરું ઝાંઝરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: એરું ઝાંઝર1એરું ઝાંઝરું2

એરું ઝાંઝરું2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    સાપ વગેરે ઝેરી જાનવર.