ગુજરાતી

માં એલાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: એલા1એલા2

એલા1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઇલાયચીનો છોડ.

  • 2

    ઇલાયચી.

ગુજરાતી

માં એલાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: એલા1એલા2

એલા2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઇયળ.