ગુજરાતી માં એલાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

એલા1એલા2

એલા1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઇલાયચીનો છોડ.

  • 2

    ઇલાયચી.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં એલાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

એલા1એલા2

એલા2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઇયળ.