એલી વાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એલી વાર

અવ્યય

  • 1

    આ વખતે.

  • 2

    ઓણ.