એલ. બી. ડબલ્યૂ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એલ. બી. ડબલ્યૂ

  • 1

    સ્ટમ્પ પર જતા દડાને પગ (કે શરીરના અન્ય કોઈ ભાગ) વડે રોકવા બદલ બેટ્સમૅનનું આઉટ થવું.

મૂળ

इं.