ઑર્ડર મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઑર્ડર મૂકવો

  • 1

    ખરીદવા માગણી કરવી-લખી જણાવવું કે કહેવું.