ઑરિયસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઑરિયસ

પુંલિંગ

  • 1

    પ્રાચીન રોમન સામ્રાજ્યમાં ચલણમાં આવેલો સોનાનો એક સિક્કો (સિ.).