ઓઇયાં થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓઇયાં થવું

  • 1

    પચી જવું.

  • 2

    વપરાઈ કે પૂરું થઇ જવું.