ઓકળી પાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓકળી પાડવી

  • 1

    લીંપણમાં ઓકળી જેવી ભાત કાઢવી.