ગુજરાતી માં ઓખરાડોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઓખરાડો1ઓખરાડો2

ઓખરાડો1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એક વનસ્પતિ.

ગુજરાતી માં ઓખરાડોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઓખરાડો1ઓખરાડો2

ઓખરાડો2

પુંલિંગ

  • 1

    ઓખરવાડો.