ઓખરાયેલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓખરાયેલું

વિશેષણ

  • 1

    ઓખર કરેલું હોય એવું (ઢોર).