ઓખર કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓખર કરવું

  • 1

    (ગાય ભેંસ ઇ૰ ઢોરે) નરક ખાવું; ઓખરવું.