ઓખાત બગાડી દેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓખાત બગાડી દેવી

  • 1

    ખૂબ મારવું.

  • 2

    કોઈને ખરાબ કરી મૂકવું.