ઓગણ્યાએંશી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓગણ્યાએંશી

વિશેષણ

  • 1

    એંશીમાં એક ઓછું.

પુંલિંગ

  • 1

    ઓગણએંશીનો આંકડો કે સંખ્યા; '૭૯'.