ઓગણ્યાએંસી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓગણ્યાએંસી

વિશેષણ

  • 1

    એંસીમાં એક ઓછું.

ઓગણ્યાએંસી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓગણ્યાએંસી

પુંલિંગ

  • 1

    ઓગણએંસીનો આંકડો કે સંખ્યા; '૭૯'.