ઓઘરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓઘરી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કપડાને છેડે છૂટા રહેલા તાંતણા; આંતરી; ઝૂલ.