ઓઘરો કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓઘરો કાઢવો

  • 1

    મારવું; ધીબવું.