ઓઘલો ઓઘવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓઘલો ઓઘવો

  • 1

    ઓઘો કરવો.