ઓઘલો વાળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓઘલો વાળવો

  • 1

    ઓઘો કરવો.