ઓઘો આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓઘો આપવો

  • 1

    દીક્ષા આપવી.