ઓચ્છવ થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓચ્છવ થવો

  • 1

    (વ્યંગમાં) આવી બનવું; આફત ઊતરવી.