ઓછી પાંસળી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓછી પાંસળી

  • 1

    જરાક ગાંડપણ.