ઓછું ઓછું થઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓછું ઓછું થઈ જવું

  • 1

    પ્રેમ કે હર્ષના ભાવથી તરબોળ થઈ જવું.