ઓછું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓછું પડવું

  • 1

    કમી કે ઓછું છે એમ લાગવું; તેનું દુઃખ કે અપમાન લાગવું.