ઓછું લાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓછું લાવવું

  • 1

    ઓછું આવવું; ઓછું લાગવું; મન દુભાવું; ખોટું લાગવું.