ઓઝટ લાગવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓઝટ લાગવી

  • 1

    ઓઝટમાં આવવું; ભૂતપ્રેતની ઝપટમાં આવવું.