ઓઝરામાં વાળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓઝરામાં વાળવું

  • 1

    ખાવું (તુચ્છકાર-ભાવ બતાવે છે).