ઓઝલ થઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓઝલ થઈ જવું

  • 1

    (આંખોથી) દૂર ચાલ્યા જવું; ગાયબ થઈ જવું.