ઓઝલ પાળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓઝલ પાળવું

  • 1

    લાજ કે પડદાનો રિવાજ પાળવો; ઓઝલ-પડદામાં રહેવું.