ઓટાઈ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓટાઈ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઓટણ.

  • 2

    ઓટવાનું મહેનતાણું.