ઓટીમાં ઘાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓટીમાં ઘાલવું

  • 1

    બરોબર સંતાડવું.

  • 2

    કાબુમાં લેવું.