ઓઠ ઉઘાડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓઠ ઉઘાડવા

  • 1

    મોં ફાડવું; શબ્દ કાઢવો.

  • 2

    સામેથી બોલવું.