ઓઠ ઊઘડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓઠ ઊઘડવા

  • 1

    મોં ફાટવું; બોલાવું; શબ્દ નીકળવો.