ઓઠ કરડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓઠ કરડવા

  • 1

    નિરાશા કે હતાશા યા પસ્તાવાની લાગણીથી તેમ કરવું; હતાશ થવું; પસ્તાવું.