ગુજરાતી માં ઓડની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઓડ1ઓડ2ઓડ3ઓડ4

ઓડું1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ખેતરનો ચાડિયો.

 • 2

  રમકડું; પૂતળું કામચલાઉ ખોટી રીતે ઊંભું કરેલું નકામું માણસ.

મૂળ

दे. अवडअ

ગુજરાતી માં ઓડની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઓડ1ઓડ2ઓડ3ઓડ4

ઓડ2

વિશેષણ & પુંલિંગ

 • 1

  (ખોદવાનું કામ કરનારી) એ નામની જાતનું (માણસ).

મૂળ

दे. उ़ड्ड

ગુજરાતી માં ઓડની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઓડ1ઓડ2ઓડ3ઓડ4

ઓડ3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  બોચી; ગરદન.

મૂળ

दे. अवड्डा

ગુજરાતી માં ઓડની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઓડ1ઓડ2ઓડ3ઓડ4

ઓડ4

નપુંસક લિંગ

 • 1

  સંબોધન કાવ્ય; કોઈકને ઉદ્દેશીને કરાયેલી ગેય રચના.

મૂળ

इं.

ગુજરાતી માં ઓડની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઓડ1ઓડ2ઓડ3ઓડ4

ઓડ

પુંલિંગ

 • 1

  પવન રોકવાનો પડદો; ઓથું.