ઓડો લગાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓડો લગાવવો

  • 1

    ચોકી પહેરો ગોઠવવો.

  • 2

    વચ્ચે આંતરવું.