ઓણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓણ

અવ્યય

  • 1

    આ સાલમાં.

  • 2

    ચાલુ સમયમાં.