ઓથમીર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓથમીર

પુંલિંગ

  • 1

    'અક્કલનો' શબ્દની જોડે જ આવે છે. માં (અક્કલનો ઓથમીર=અક્કલ વગરનું; મૂર્ખ).

    જુઓ અક્કલ