ઓથારે ચાંપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓથારે ચાંપવું

  • 1

    ભયંકર સ્વપ્ન આવવું; સ્વપ્નમાં કોઇ છાતી પર ચડી બેસે એમ લાગવું.