ઓથો મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓથો મૂકવો

  • 1

    આડ કે છાંયો હઠાવવો.