ઓધે ઊતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓધે ઊતરવું

  • 1

    બાપના ગુણદોષ, રોગ ઇ૰ નું વારસામાં આગળ ચાલવું.