ઓધે લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓધે લેવું

  • 1

    (કાંઈ ધકેલવા કરવા) ખાંધ દેવી; ટેકો કરવો.