ઓપટીમાં આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓપટીમાં આવવું

  • 1

    સપડાવું; ફસાવું; ભરાઈ પડવું.