ઓપ દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓપ દેવો

  • 1

    ઓપાવવું.

  • 2

    ઉપરની સફાઈ કે શોભા કરવી.