ઓય વોય રે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓય વોય રે

અવ્યય

  • 1

    શોક કે ઊંડા દુઃખનો ઉદ્ગાર.