ગુજરાતી માં ઓરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઓર1ઓર2ઓર3

ઓરું1

વિશેષણ

 • 1

  નજીક; પાસે.

મૂળ

सं. आरात्?

ગુજરાતી માં ઓરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઓર1ઓર2ઓર3

ઓરે2

અવ્યય

 • 1

  પાસે.

ગુજરાતી માં ઓરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઓર1ઓર2ઓર3

ઓર3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ઉરાઉરી; હરીફાઈ; ચડસાચડસી.

ગુજરાતી માં ઓરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઓર1ઓર2ઓર3

ઓર

પુંલિંગ

કચ્છી
 • 1

  કચ્છી પાણીની ઓટ.

ગુજરાતી માં ઓરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઓર1ઓર2ઓર3

ઓર

વિશેષણ

 • 1

  અવર; અન્ય; બીજું.

 • 2

  નિરાળું; અસાધારણ; વિચિત્ર.

ગુજરાતી માં ઓરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઓર1ઓર2ઓર3

ઓર

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ગર્ભના રક્ષણ માટે તેના ઉપર રહેતું પાતળી ચામડીનું પડ.

 • 2

  કેરીને પાકવા નાખવી તે.

મૂળ

सं. उल्ब?